Akdeniz Üniversitesi

Theatre Pitching for Employment Web Sayfası

ULUSLARARASI EĞİTİM ORTAKLIĞI “İSTİHDAM İÇİN TİYATRO İLE FİKRİNİ SUNMA”

Avrupa'dan 6 ortakla birlikte Trešnjevka Kültür Merkezi, 1 Kasım 2018'de Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Eğitim, Çalışma, Gençlik ve Spor Programları desteği ve Hırvatistan Hareketlilik ve AB Programları Ajansı aracılığıyla yeni bir projeye başlıyor. Kısa adı "The Pitch" olarak bilinen "Theatre Pitching for Employment" projesi, yetişkinlerin yaygın eğitimi için uluslararası bir ortaklıktır. Projenin kısa adı "pitching" denilen meşhur bir sunum yöntemidir. Genelde iş dünyasında kullanılan ya da bir kişinin, projenin veya bir kurumun hızlı bir şekilde tanıtılmasına hizmet eden kısa bir sunum yöntemidir.  Yöntemin kendisi "pitch"i (fikrin satılmasını) (sunum yapacaklara kendilerini, projelerini veya kurumlarını; odaklanmış olarak, ilgi çekici ve aktif bir biçimde nasıl anlatacaklarını öğretmeye yardımcı olacak aşağı yukarı 3 dakika ile) sınırlandırmıştır. Bu bakımdan; tiyatro, drama ve oyunculuk becerileri çok fazla önem kazanmaktadır. Bu becerilere sahip olmayan bireyler kendilerini işverenlere tanıtırken zorlanmaktadırlar ve buna marjinal gruplardaki insanların işgücü piyasasında tecrübe ettikleri olumsuz önyargıyı da eklediğimizde, bu tür kusurlar bu kişilerin işgücü piyasasına katılmalarında isteksiz olmasına yol açar. Marjinal grupları dikkate alarak, ortaklar pitching sunum yöntemini eğitimsel tiyatroyla aşağıdaki amaçlara ulaşmak için birleştirmiştir.

⦁Bu kişileri eğitmek ve sosyal becerilerini artırmak (özellikle; işgücü piyasasında önemli olan görüşmelerinde)

⦁AB anahtar becerilerini de içeren, karşılıklı olarak eğitilmek (eğitmenler arasındaki akran eğitimi)

⦁Ortak kurumların yaygın eğitim becerilerini zenginleştirecek ve yaygın ve örgün eğitimde ve Avrupa'daki işgücü piyasası eğitiminde 'tiyatro pitching' yönteminin daha fazla yer almasını sağlayacak imkanların keşfedilmesine olanak tanıyacak yeni eğitimsel-kültürel içeriğin sunulması

Bu doğrultuda, bu ortaklık marjinal grupların (engelli, işsiz, etnik azınlıklar) toplumda ve işgücü piyasasında yer almalarını, yaygın eğitim alanında marjinal gruplar ile çalışan eğitmenler arasında uzman bilgisi, yöntem ve becerilerin değişimini, Avrupa'daki yaygın eğitimde 'tiyatro pitching' yöntemi kullanımının artmasını ve marjinal grupların sorunlarının farkedilebilmesini hedeflemektedir.

ThePitchLogo

Her biri kendi yöntemleriyle yaygın eğitim alanında çalışan (üniversiteden fırına kadar) 7 farklı ve tamamlayıcı ortak yaygın eğitim yöntemilerini kullanarak 7 uluslararası faaliyet organize edecektir. Toplamda marjinal gruplardaki kişileri de içeren 84 katılımcının yer alacağı tiyatro ile fikir sunma çalıştayları, bu hedeflere ulaşmayı planlamaktadır.

Her bir çalıştay, tiyatro pitching ile uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur ancak her ortak, diğer ortak kurumlardaki eğitmenlerin bilgi ve becerilerini zenginleştirecek kendi yerel ve özel yöntemlerine de yer verebilirler.

Eğitimsel tiyatro pitching çalıştayının sonunda, katılımcılar kendi fikirlerini (proje) halka açık olacak olan son "Pitcing Forum"unda tanıtacaklardır.

Bu 'Tiyatro Pitching Forumları" katılımcıların kendi yerel topluluklarına fayda sağlayacak ve onların AB ile bağlantı kurmalarına yardımcı olacak projeler için fikirlerini sundukları fikirlerin tiyatrosuna dönüşecektir.

Aynı zamanda, bu Pitching forumları, tiyatro pitching yöntemini daha yaygın hale getirme amacıyla kaydedilecek ve 'The Pitch Youtube' kanalından ve ortakların sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Video sunumlarının yanı sıra, ortaklar diğer tüm ilgili tarafların kendi tiyatro pitching süreçlerini yeniden yaratabilmeleri ve bu yararlı yöntemi kendi işlerinde uygulayabilmeleri amacıyla e-kılavuzda yazacaklar ve bilgilerini paylaşacaklardır.

PROJE HAKKINDA NASIL BİLGİLENDİRİLEBİLİRİM?

Kendi tercihinize bağlı olarak çeşitli seçenekler mevcuttur.

⦁ bu web sayfasında - aktivitelerimiz ve sonuçlarıyla ilgili düzenli olarak duyuruları güncelleyeceğiz.

⦁ haber bültenimize kaydolarak

⦁ bizi sosyal medyada takip ederek

            - Facebook: https://www.facebook.com/cekate.hr/

            - Instagram (yapım aşamasında…)

            - Twitter (yapım aşamasında…)

Proje hakkında tüm sorularınız için lütfen ihromatko@cekate.hr. adresinden proje koordinatörü ile iletişime geçiniz.

ORTAKLIK KİMLİK KARTI
PROJE NUMARASI: 2018-1-HR01-KA204-047439
SÜRE:  1.11.2018 – 31.10.2020
KOORDINATÖR: Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvatska)
PROJE KOORDINATÖRÜ: Ivan Hromatko, PhD
ORTAKLAR:

  • Zwiazek Stowarzyszen Multikultura (Krakow, Polonya)
  • O.C.E.A.N (Organization of Culture, Education and Advice in Networks) STK (Atina, Yunanistan)
  • Akdeniz Üniversitesi (Antalya, Türkiye)
  • Politistiko Somateio Proothisis Theatrikis kai Kinimatografikis Texnis Aratos o Soleus (Selanik, Yunanistan)
  • International council for cultural centers (Sofya, Bulgaristan)
  • Fundacija za izboljsanje zaposlitvenih moznosti PRIZMA, ustanova (Maribor, Slovenya)

HEDEFLER:

Erasumus+ programıyla uyumlu olarak, bu ortaklığın 3 ana hedefi bulunmaktadır:

1. YATAY: Toplumsal Kapsayıcılık

2. YETİŞKİN EĞİTİMİ: Eğitmenlerin Yeterliliklerini Genişletmek ve Geliştirmek

3. YETİŞKİN EĞİTİMİ: Talep ve kabul görme oranını sosyal yardım, rehberlik ve motivasyonel yöntemler yoluyla artırmak

ETKİNLİKLER:

⦁          Yetişkinler için yaygın eğitim alanında 7 adet uluslararası eğitimsel tiyatro çalıştayı (her ortakta birer tane)

⦁          Halk ve medya kampanyası için 7 adet Pitching Forums

⦁          Proje koordinatörleri ile 3 adet Ulusötesi Proje Toplantısı

BEKLENEN SONUÇLAR

⦁          Pitching'i yaygın eğitimde kullanacak sertifikalandırılmış 84 katılımcı

⦁          Topluma kazandırılmış, eğitilmiş ve yetkilendirilmiş ve işgücü piyasasına katılmaya güdülenmiş 14 marjinal grup üyesi

⦁          Katılımcıların sosyal sunum ve temel becerilerinde önemli ölçüde bir gelişme (AB Anahtar Beceriler): yabancı dilde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, kültürel farkındalık, toplumsal ve yurttaşlık yeterlilikleri

⦁          Tüm ortaklar tarafından yapılacak 7 adet Pitiching Forum ve medya kampanyası yoluyla marjinal grupların halk tarafından fark edilmesinin ve topluma kazandırılmasının artışı

⦁          “Tiyatro Pitching” Yöntemi'nin ortak ülkelerdeki yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlardaki yaygınlığını 7 adet Pitching Forum ve medya kampanyası yoluyla artırmak

PROJEYE KRONOLOJİK OLARAK GENEL BAKIŞ

2-3 Aralık 2018'de Zagreb, Hırvatistan'da Gerçekleştirilen TPM1 Başlangıç Toplantısı

3-4 Aralık 2018'de Cekate Tresnjevka Kültür Merkezinde (Hırvatistan, Zagreb) düzenlenen uluslararası ortaklık projesi "Theatre Pitching for Employment" ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. AB Erasmus+ fonunun finanse ettiği bu projenin koordinatörlüğünü CeKaTe üstlenmektedir.

Ortaklık Kasım 2018'den 2020 Ekim ayının sonuna kadar sürecektir ve bu süre boyunca 7 ortak kuruluş eğitmenlerin becerilerinin paylaşılması ve geliştirilmesi, tiyatro pitching'in marjinal grupların işgücü piyasasına dahil edilmesi ve onlara imkan tanınması ve tiyatro pitching'in yaygın öğrenmede de kullanılan bir yöntem haline getirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Bu arada, proje süresince her biri AB fikirlerinin sunulmasıyla (Pitching Forums) ilgili olan, yarışmalarla sona erecek ve canlı yayınlanacak 7 adet çalıştay düzenlenecektir.

Sizleri:

m.me/pitchingtheatre facebook proje sayfasından

http://www.cekate.hr/program/erasmus-u-cekate-the-pitch/ web sayfasından

https://www.instagram.com/cekate.hr/ Instagram hesabından

https://twitter.com/cekate_hr twitter adresinden

bizi takip etmeye davet ediyoruz.

Katılımcılar ile Toplantı (Aynı zamanda Proje Koordinatörleri ile)

ThePitch1

10-16 Mart 2019’da Krakow, Polonya'da Gerçekleştirilen LTT1 İstihdam için Tiyatro ile Fikrini Sunma Birinci Çalıştayı ("Bizim gibi İnsanlar") 

İstihdam için Tiyatro ile Fikrini Sunma Erasmus+ ortaklık projesi birinci toplantısında, 7 ortak kuruluştan katılımcılar marjinal grupların - marjinal grupların yerel toplumlarda düşük istihdam edilmesine bir nevi çözüm olabilecek-sunum becerilerini geliştirmelerinde ve fikirlerini sunmada, bu kişilerle çalışırlarken yerel yöntemler ile drama becerilerini ve "pitching yöntemi"in sunulmasının nasıl birleştirileceğini öğrenmişlerdir.

Her bir çalıştayın sonunda, katılımcılar seminer boyunca geliştirecekleri fikirleri sunmuşlardır. Bu defa, fikirler ortak çalışmaya dayalı şiir yazımı, eğitimsel tiyatro ve "pitching"in birleştirilmesi sonucu oluşturulmuştur.

Ortak çalışmaya dayalı şiir yazımını uygulayarak, 15 katılımcı (12 uluslararası ve marjinal gruplardan veya ev sahibi kuruluş çalışanlarından 3 kişi) çalışmalarının sonuçlarını sunmuşlardır.

Sunumları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

LTT C1 KRAKOW (HOST: MULTIKULTURA)

PITCHING FORUM LIVESTREAM:

https://youtu.be/vu_OCO-Z4aM

5-11 Mayıs 2019’da Antalya, Türkiye'de Gerçekleştirilen LTT2 İstihdam için Tiyatro ile Fikrini Sunma İkinci Çalıştayı ("Herkes Farklı Herkes Aynı")

Ev sahipliğini Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı İstihdam için Tiyatro Fikrini Sunma Erasmus+ ortaklık projesinin ikinci çalıştayı bizlere Antalya'daki genç işsizlik sorunu ile ilgili yeni proje fikirleri sunuyor. 15 katılımcı (Avrupa'dan 7 ortak kuruluştan 12 davetli ve 3 yerel katılımcı) canlı yayınlanan son Pitching Forum'da sunum becerilerini geliştirmek ve geliştirecekleri proje fikirlerini sunmak için pitching sunum yönteminin Augusto Boal'ın eğitimsel tiyatrosuyla nasıl birleştirildiğini öğrendiler.

Sunumları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

LTT C2 ANTALYA (HOST: AKDENIZ UNIVERSITY)

PITCHING FORUM LIVESTREAM:

https://youtu.be/nioagXbdFdY

9-13 Eylül 2019’da Maribor, Slovenya’da Gerçekleştirilen LTT C3 İstihdam için Tiyatro ile Fikrini Sunma Pitching Üçüncü Çalıştayı (“Nedenini Keşfet”)

Ev sahipliğini -Fundation PRIZMA’nın- yaptığıTheatre Pitching for Employment Erasmus+ ortaklık projesi üçüncü toplantısı bizlere Maribor ve Slovenya'daki genç işsizlik sorunu ile ilgili yeni proje fikirleri sunuyor. 14 katılımcı (dört yerel katılımcı ile Avrupa’daki ortak 6 kuruluştan 10 uluslararası davetli) canlı yayınlanacak son Pitching Forum'da sunum becerilerini geliştirmek ve geliştirecekleri proje fikirlerini sunmak için pitching sunum yönteminin eğitimsel tiyatro ile nasıl birleştirildiğini ve kendi özgüvenlerini ve sunum becerilerini nasıl geliştireceklerini öğrendiler.

Sunumları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

LTT C3 MARIBOR (HOST: FUNDATION PRIZMA)

PITCHING FORUM LIVESTREAM:

http://cekate.hr/program/erasmus-u-cekate-the-pitch/

10-12 Ekim 2019 Erasmus+ Günleri 2019 Boyunca Projenin Halka Sunulması

Trešnjevka Kültür Merkezi Erasmus+ günlerinde yer aldı ve Erasmus+ tarafından finanse edilen projenin tanıtımını yaptı.

Tanıtımda projenin detayları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Proje sonuçlarına (örneğin pitching forum) bakınız ve gelecekteki faaliyetlerde yerinizi alınız.

Erasmus+ ve koordinatör hakkında daha fazla bilgi için: https://www.erasmusdays.eu/ adresini ziyaret ediniz.

ThePitch2

2-6 Aralık 2019. LTT C5 İstihdam için Tiyatro ile Fikrini Sunma Dördüncü çalıştayı Selanik, Yunanistan’da gerçekleştirildi.  (“Işıklar Açık. Hazır ol… Pitch!”)

ThePitch3

Ev sahipliğini -ARATOS’un (tiyatro ve film alanında uzmanlar) yaptığı İstihdam İçin Tiyatro ile Fikrini Sunma Erasmus+ ortaklık projesinin dördüncü toplantısı bizlere Selanik-Yunanistan’daki turist ve iş ağı alanlarındaki işsizlik sorunu ile ilgili yeni proje fikirleri sunuyor. Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Türkiye’den katılımcılar Selanik’deki işsizlik sorununa ilişkin sunum becerilerini nasıl geliştireceklerini ve projelerini nasıl sunacaklarını öğrendiler. Programın sonunda katılımcılar projelerini Pitching Forum canlı yayını aracılığıyla halka sundular.

Sunumları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

LTT C5 THESSALONIKI (HOST: ARATOS)

PITCHING FORUM LIVESTREAM:

LTT C5 Çalıştayı ve Pitching Forum yararına, proje koordinatörleri ulusötesi proje toplantısı gerçekleştirdiler.

Toplantı, ARATOS’un ev sahipliği ve Ivan Hromatko’nun koordinatörlüğünde (CEKATE) Selanik, Yunanistan’da gerçekleştirildi. Ortaklar, toplantıda projenin o aşamaya kadar geldiği noktayı değerlendirdi ve gelecekteki faaliyetlerinin planlamasını yaptı. Tüm ortak kuruluşlar mücbir sebeplere (Multikultura’nın projeden çıkması gibi) rağmen projenin planlandığı gibi gittiği sonucuna vardı.

Sayfa Özeti: Theatre Pitching for Employment Web Sayfası

Anahtar Kelimeler: