Akdeniz Üniversitesi

Misyon ve Vizyonumuz

  • MİSYON

Misyonumuz, gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal hayata dâhil olmalarına ve aktif vatandaşlıklarına katkıda bulunacak ve Avrupa Konseyi’nin insan haklarına saygı, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi önceliklerini içerisinde barındıran etkinlikler düzenlemek, tüm gençlerin sivil topluma katılımını destekleyerek sosyal uyum ve kültürel çeşitliliği sağlamak, gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak ve gençlik alanında yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmaları desteklemektir.

  • VİZYON

Vizyonumuz, Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni gençlik çalışmalarında ulusal bir lider ve model yapmak, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan gençlik yetiştirmek, ve gençlerin sağlıklı kararlar vermek için güçlendirildiği, tüm insanların gençlere değer verdiği, gençlerin tüm insanlara değer verip saygı duyduğu ve gençlerin toplumun üretken bir parçası haline geldiği bir toplum yaratmaktır.


Sayfa Özeti: Misyon ve Vizyonumuz

Sayfa Açıklaması: Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Uygulama Merkezi Euromed Youth Centre

Anahtar Kelimeler: