Akdeniz Üniversitesi

CoE ve Gençler

Avrupa Konseyi, 28 Avrupa birliği üyesi ülke olmak üzere 47 üye ülkeyi kapsayan bir insan hakları kurumudur. Tüm konsey üyeleri, Avrupa Konseyi’nin değerleri olan insan haklarını demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için tasarlanmış bir antlaşma olan AVRUPA Insan Hakları Sözleşmesini imzalamıştır.

Konsey, ifade özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, ittifak özgürlüğünü, eşitliği ve azınlıkların korunmasını savunmaktadır. Çocukları korumak, çevrimiçi nefret söylemi ve Avrupa’nın en geniş azınlığı olan Romanların hakları gibi konularda kampanyalar başlatmaktadır. Avrupa Konseyi üyelerine yolsuzluk ve terorizmle savaşmada yardımcı olmakta ve gerekli hukuki reformları başlatmaktadır. Venedik Komisyonu olarak bilinen yasal uzman grubu tüm dünyadaki ülkelere hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Avrupa Konseyi, insan haklarını Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Engelleme ve Savaşma Sözleşmesi ve Bilişim Suçları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerle desteklemektedir. Üyelerinin bu alanlardaki ilerlemelerini izlemekte ve bağımsız izleme komiteleri youlyla önerilerde bulunmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi üye ülkeleri idam cezasını kaldırmıştır.

Gençlik Departmanı, Demokratik Vatandaşlık ve Avrupa Konseyi‘ne Katılım Müdürlüğü’nün bir parçasıdır. Departman, yerel, ulusal ve Avrupa seviyesinde etkili ve uyumlu gençlik politikalarının geliştirilmesi için ayrıntılı bir şekilde rehberler, programlar ve yasal araçlar hazırlamaktadır. Gençlik vatandaşlığı, gençlik hareketliliği ve insan hakları, demokrasi ve kültürel çoğulculuk değerlerinin geliştirilmesini amaçlayan uluslararası gençlik faaliyetleri için fon ve destek sağlamaktadır. Genç Avrupalıların yaşam şartları, istekleri ve kendilerini ifade etme yolları hakkında uzmanlık ve bilgiyi biraraya getirmeye ve yaymaya çalışmaktadır.

Avrupa Konseyi ve Gençler

Avrupa Konseyi, gençleri Avrupa’daki sivil toplum yapısının güçlenmesinde daha fazla yer almaları için desteklemekte, insan hakları değerlerinin savunulması ve kültürel çeşitlilik, sosyal dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda gençlik politikalarının gelişmesi ve gençlik katılımının desteklenmesine önem vermektedir. Gençlik Departmanı gençleri, gençlik derneklerini, networkleri, kamu kurumlarını ve uzmanları gençlik konusunda tartışmalar içeren toplantılar ve mevcut durumun, gelecek planlarının paylaşıldığı etkinlikler için düzenli olarak toplamaktadır. Aynı zamanda gençlik organizasyonlarının, networklerin ve gençlik inisiyatiflerinin gelişimini destekler ve uluslararsı işbirliğini teşvik eder.

Avrupa Konseyi gençlik katılımını ve gençlik katılımıyla oluşturulmuş yönetim sistemlerini taahhüt eder. Bu yapılar gençlerin ve gençlik örgütleri temsilcilerinin, karar alıcılarla bir araya gelerek gençlik sektörüne dair öncelikleri ve gelecek programlarını, bütçeleri beraber oluşturmalarını sağlar. Bu öneriler sonrasında, Bakanlar Komitesine, Avrupa Konseyinin karar alma organlarına uyarlanmaktadır.

Avrupa Konseyi 2014-2015 dönemi için gençlik sektöründe program belirlemiştir.

Projeler  training courses, study sessions, intercultural language courses, uzman toplantıları, seminerler, araştırmalar ve gençlik politikasına dar dokümantasyon oluşturma gibi faaliyetleri kapsamaktadır.  Avrupa Gençlik Merkezleri ve Avrupa Gençlik Vakfı seminerlerin, eğitim kurslarının ve uzman ziyaretlerinin uygulanmasında öncelikli rol oynamaktadır.

Bilgilendirme: Gençlik Departmanı  tanıtım materyalleri hazırlamaktadır ve dilerseniz bu dokümanlara 

youth@coe.int adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

 

Sayfa Özeti: Gençlik Politikaları

Anahtar Kelimeler: