Akdeniz Üniversitesi

Fark Yarat Yerel Değer Kat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurusu yapılan “Fark Yarat Yerele Değer Kat” adlı proje Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. Proje süresi 12 olup 1 Mart 2016- 1 Mart 2017 tarihleri arasında yürütülecektir. 

Projenin hedefi 30 gence turizmde istihdam potansiyelini artıracak beceriler kazandırmaktır, yereldeki değerleri ortaya çıkararak ve çevreyi koruyarak, düzenli bir gelire sahip olmamış genç kızları işgücüne katmayı, kadınların gerek aile gerekse toplum içindeki konumunu güçlendirerek ailelerine hem bir kaynak sağlamalarını hem de ekonomik özgürlüklerine sahip olabilecekleri iyi bir model oluşturmaktır.

Hedef gruplar; Adrasan’da 17-29 yaş arasında, lise mezunu veya okulu terk etmiş, belli bir mesleği olmayan ve turizmde dönemlik işçi olarak çalışıp, turizm sektöründe sürekli çalışmak için kalifiye bir iş becerisi olmayan gençlerle, erken evlenen veya okula, ailevi ve sosyal, ekonomik nedenlerden dolayı devam edemeyen gençler, özellikle genç kızlardır.

Ana faaliyetler şunlardır:

 1. 3’er aylık aşçılık ve ekolojik ürün geliştirme meskeli eğitimleri
 2. 60 gence 2 aylık Turizm İngilizcesi Eğitimi
 3. 60 gence 5 günlük Genel Becerileri Eğitimi
 4. 30 gence 5 günlük Girişimcilik Eğitimi
 5. 30 gence 30 günlük staj
 6. 12 aylık Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
 7. ‘Turizmde Genç Çalışanlar’ Kılavuz Kitapçığı
 8. 2 kez Agro Turizm Semineri
 9. 2 günlük Adrasan’a Tat Kat Günleri
 10. Ayvalık'a Çalışma gezisi: Yöresel ürünlere yönelik araştırma, inceleme, tanıtım ve iyi uygulama örnekleri için Ayvalık'a Çalışma gezisi düzenlenecektir.
 11. Yöresel Ürün Pazarı

Sayfa Özeti: Fark Yarat Yerel Değer Kat

Anahtar Kelimeler: