Akdeniz Üniversitesi

Projelerimiz

Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kurulduğu tarihten itibaren Avrupa Birliği (AB) Projelerinde aktif olarak rol almaktadır. 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programı kapsamında 10 adet proje yürütülmüş olup Avrupa’da gençlik alanında faaliyet gösteren çeşitli kurumlarla ortaklık kurularak gençlik faaliyetlerinin desteklenmesi, toplumsal sorunlara ve küresel problemlere yönelik çözümler üretmek gibi hedeflere doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlanmıştır.

Merkezimiz, 2014-2020 Erasmus+ Programı kapsamında proje başvurularına devam etmektedir. Anna Lindh Vakfı’nın ve Creative Europe(Yaratıcı Avrupa) Programı gibi AB’nin diğer programının hibe çağrıları takip edilerek proje başvuruları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra geniş bir ortaklık ağına sahip olan Merkezimiz Avrupa’dan proje başvurusu yapan pek çok kurumla ortak olup gençlerin hareketliliğini desteklemektedir.

Devam Eden Projeler

Tamamlanmış Projeler

Sayfa Özeti: Projelerimiz

Anahtar Kelimeler: