Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                        NİHAL KUBİLAY PINAR
 Dr. Öğr. Üyesi Nihal KUBİLAY PINAR
                   Merkez Müdürü
           euromed@akdeniz.edu.tr
           Tel: +90 242 310 32 30
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE Ayça Altay EmelKahraman Bahar Sahin
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Ayça ALTAY  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 AB Projeleri Koordinatörü
Eğitim Danışmanıı Bütçe Sorumlusu
 Uluslararası İşbirlikleri
ve Tanıtım
 Eğitim Danışmanı Eğitim Danışmanı
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Alina Aksoy
 Atahan TAŞYÜREK
 İsa GÖK  
 Öğr. Gör. Alina AKSOY Atahan TAŞYÜREK İsa GÖK  
 Eğitim Danışmanı  Bilgi İşlem Gençlik Çalışanı
  
 euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
 euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
 euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2814
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        

Sayfa Özeti: Ekibimiz

Anahtar Kelimeler: