Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                        NİHAL KUBİLAY PINAR
 Dr. Öğr. Üyesi Nihal KUBİLAY PINAR
                   Merkez Müdürü
           euromed@akdeniz.edu.tr
           Tel: +90 242 310 32 30
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE Ayça Altay EmelKahraman Bahar Sahin
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Ayça ALTAY  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 AB Projeleri Koordinatörü
Eğitim Danışmanıı Bütçe Sorumlusu
 Uluslararası İşbirlikleri
ve Tanıtım
 Eğitim Danışmanı Eğitim Danışmanı
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Atahan TAŞYÜREK İsa GÖK Ugur CAVUSLAR Esra KARABULUT
  Atahan TAŞYÜREK  İsa GÖK Uğur ÇAVUŞLAR Esra KARABULUT
  Bilgi İşlem
 Gençlik Çalışanı

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Rezervasyon
  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30
 euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30
 euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30


  euromed@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 32 30


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        

Sayfa Özeti: Ekibimiz

Anahtar Kelimeler: